Bijzonder goed!
keuzeatelier - april 2015
Op woensdag 1 april werd met een derde les het keuzeatelier rondom 'Muziek' afgerond in samenwerking met de lokale kunstenaars. Groep 1/2 dansten op muziek met de voeten in de verf, groep 5/6 maakte als afsluiting een fluit passend bij de muziekvoorstelling die zij eerder zagen. Verder werden werkstukken vooral afgemaakt en puntjes op de 'i' gezet. Groep 8 maakte vele foto's van het gemaakte decor, met alle foto's vlot achter elkaar ontstaat er zo een animatie (stop motion genoemd).