Groep 4/5

Groep 4/5 heet dit jaar 'de Pizza's'.
 

Kring

We starten iedere dag met een kringgesprek. Tijdens dat gesprek krijgen de kinderen de gelegenheid om iets te vertellen of te vragen. Daarnaast wordt besproken wat we die dag gaan doen. De leerkracht verwijst dan naar de dagplanning die op het bord hangt. Naast de dagplanning hangt op het bord ook de maandplanning. Op die planning worden belangrijk activiteiten genoteerd, zoals het keuze-atelier, verjaardagen, spreekbeurten en boekenkringen.  
 

Werken in de klas

Zowel groep 4 als groep 5 zijn de kinderen al gewend om zelfstandig te werken. In groep 3/4 wordt daar namelijk al veel aandacht aan besteed. In een combinatiegroep is het belangrijk om zelfstandig te kunnen werken. Zodra groep 4 instructie krijgt, is groep 5 even zelfstandig aan de slag (en andersom). Uiteraard plant de leerkracht altijd een moment in om vragen te kunnen beantwoorden.
 

Executieve functies

Naast het zelfstandig werken, leren de kinderen ook om samen te werken. Tijdens het samenwerken komen verschillende executieve functies naar voren. Ook in groep 4/5 worden die functies geoefend met behulp van de methode Breinhelden. In deze methode wordt niet gesproken over functies, maar over krachten. De kinderen leren onder andere de volgende krachten: doorzettingskracht, stopkracht en plan-regelkracht. Deze krachten worden niet alleen gebruikt tijdens het samenwerken, maar ook tijdens het zelfstandig werken. De methode is zeer kindvriendelijk en past bij het niveau van de leeftijdsgroep. 
 

Doelen

In groep 4/5 worden geregeld de doelen besproken die op dat moment centraal staan. Om de doelen inzichtelijk te kunnen maken hangt er in de klas een doelenbord. Op het doelenbord staan de doelen genoteerd die behaald moeten worden per half jaar. Mocht een kind het doel behaald hebben, dan mag hij of zij een magneet plakken. Ieder kind heeft zijn eigen magneten. Als alle doelen zijn behaald, dan is het hele bord vol en verdienen de kinderen een doelenbordfeestje!  
 

In de klas

Zowel groep 4 als groep 5 gaat aan de slag met de keersommen. In groep 4 wordt uitgelegd wat een keersom is en in groep 5 wordt voornamelijk aandacht besteed aan het automatiseren van de keersommen. De meeste kinderen zijn dol op keersommen en vinden het erg leuk om aandacht te besteden aan het automatiseren. Naast de keersommen wordt er in groep 4/5 ook aandacht besteed aan wereldoriëntatie. In groep 4 is dit vooral 'oriëntatie op jezelf' waarbij uitstapjes worden gemaakt naar Aardrijkskunde, Natuur & Techniek en Geschiedenis. In groep 5 wordt deze drie zaakvakken apart aangeboden. Naast het werken in werkboeken, leren de kinderen ook om te gaan met digitale middelen en proberen we zoveel mogelijk buitenlessen te geven. Ieder les wordt afgesloten met een evaluatiemoment. De leerkracht geeft kinderen tips en tops en de kinderen reflecteren op het eigen handelen. Wat heb ik goed gedaan, wat had beter gekund? Zo leren kinderen kritisch te blijven kijken naar het eigen handelen.  
 

Weektaak

Naast de geplande vakken gaan de kinderen in groep 4/5 ook aan de slag met een weektaak. De kinderen krijgen een aantal taken voor een week. Het is de bedoeling dat de kinderen leren plannen wanneer ze welke taak gaan maken. Als de taken aan het eind van de week niet af zijn, dan praten we daarover en wordt er samen met het kind gekeken naar ontwikkelpunten. Op deze manier proberen we de kinderen meer verantwoordelijkheid te geven. 
 

Huiswerk

Groep 5 krijgt vanaf de herfstvakantie elke week huiswerk. Voor de kinderen van groep 5 is dit nieuw. Het huiswerk is meestal ‘maakwerk’ (bijvoorbeeld een werkblad rekenen of spelling), maar soms is het ‘leerwerk’ voor een toets van een van de zaakvakken. Zo leren de kinderen langzaam wennen aan het maken van huiswerk en het inplannen hiervan.  
 

Spelen en leren

Naast het harde werken is er ook ruimte om te ontspannen. In de klas hebben we namelijk verschillende hoeken, zoals de speelhoek, leeshoek en puzzelhoek. In de speelhoek kunnen de kinderen bouwen met blokken en K’NEX en is er ruimte om educatieve spelletjes te spelen. Daarnaast hebben we in de klas een ook een kleurmap voor degene die het fijn vindt om te kleuren.