Bijzonder goed!

Gymlessen 2020-2021


Sport & bewegen

Groep 1/2

Wanneer er gastdocenten de grote gymzaal bezoeken voor een sportclinic wordt er gekeken of de leerlingen van groep 1/2 ook aan kunnen sluiten.
Gedurende de week wordt er buiten en/of in de speelzaal gesport. Groep 1/2 sport op woensdag in de speelzaal. Groep 1/2 laat de gymschoenen hiervoor op school.
Meer informatie ontvangt u via de leerkracht of vindt u in de schoolgids.


Groep 3/4
Dinsdagochtend & vrijdagmiddag

Groep 5/6
Dinsdagochtend & vrijdagmiddag

Groep 7/8
Dinsdagochtend & donderdagochtend

Sportclinics
Gedurende het schooljaar worden er diverse gymlessen verzorgd door een gastdocent. De organisatie wordt hiervoor verzorgd door de sportcoachen van gemeente Bergeijk.

Sportcoach

Vanaf schooljaar 2013-2014 zijn twee "Sportcoachen" actief in de gemeente Bergeijk. Achter de schermen zullen zij de coördinatie van bijvoorbeeld de sportclinincs onder schooltijd en sportactiviteiten buiten de schooluren aanpakken. Daarnaast verzorgen zij ook gymlessen. Meester Theun verzorgt de gymlessen voor De Regenboog op dinsdag.

Afspraken
Voor de gymlessen vanaf groep 3 gelden de volgende afspraken:
  • Gebruik van gymschoenen is verplicht. Deze moeten schoon en alleen voor binnengebruik zijn.
  • Gymkleding is verplicht, dit is andere kleding dan wat ze daarna in de klas dragen.
  • Groep 5 t/m 8 krijgt de gelegenheid om te douchen, er wordt direct vanaf groep 5 niet gezamenlijk gedoucht.
  • Deodorantspray is verboden. Vanaf groep 6 mogen wel deodorantrollers gebruikt worden.
  • Sieraden/horloges etc. gaan uit vanwege veiligheid. Deze worden bewaard in de eigen tas.
    Om kwijtraken te voorkomen uiteraard het advies om sieraden e.d. zoveel mogelijk thuis te laten.
  • Lange haren vast in een staart of vlecht.