Bijzonder goed!
OR & MR in beeld

Op BS De Regenboog vinden we de samenwerking met ouders zeer belangrijk. Onderwijs is pas compleet als communicatie tussen leerling, ouders en leerkrachten optimaal is. De ochtend wordt op De Regenboog niet gestart op de speelplaats in afwachting van een bel. Vanaf 8.20 uur lopen leerlingen en ouders naar binnen waardoor kort contact met de leerkracht mogelijk is.
 
Samenwerking met ouders vindt ook plaats binnen de OR (ouderraad) en MR (medezeggenschapsraad) Daarnaast wordt drie keer per jaar een thema-avond georganiseerd. Onderwerpen voor deze avonden kunnen de ouders zelf inbrengen en iedereen is die avond van harte welkom. 

Kijk op de pagina van de OR of de MR voor meer informatie.