Bijzonder goed!
OR & MR in beeld

Op De Regenboog vinden we de samenwerking met ouders zeer belangrijk. Onderwijs is pas compleet als communicatie tussen leerling, ouders en leerkrachten optimaal is. De ochtend wordt bij De Regenboog niet gestart op de speelplaats in afwachting van de bel die aangeeft dat de leerlingen naar binnen moeten komen. Vanaf 8.15 uur lopen leerlingen en ouders naar binnen waardoor kort contact met de leerkracht mogelijk is.
 
Samenwerken met ouders vindt ook plaats binnen de OR (ouderraad) en MR (medezeggenschapsraad) Daarnaast wordt er drie keer per jaar een thema-avond georganiseerd. Onderwerpen voor deze avonden kunnen de ouders zelf inbrengen en iedereen is die avond van harte welkom. 

Klik hier om te zien bij welke taken extra hulp geboden kan worden. Deze lijst wordt aan het begin van het schooljaar ingevuld, maar uiteraard kunt u ook gedurende het schooljaar nog aanmelden. Joyce (secretariaat OR) zorgt dat de namen gebundeld worden, zodat ook de diverse werkgroepen weten welke ouders zich hebben opgegeven. Kijk in de bijlage voor meer informatie.
 
Wilt u ook meedenken over de ontwikkelingen en activiteiten op De Regenboog meldt u dan aan bij de directie (Marieke). Zowel bij de leden uit de diverse werkgroepen als bij de directie kunt u terecht met uw vragen.  
 
"Zo bouwen we samen aan de toekomst van De Regenboog!"