Bijzonder goed!
Klassenouders

Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich aanmelden als klassenouder voor een bepaalde groep. Deze ouder is aanspreekpunt voor de leerkracht indien ouderhulp geregeld moet worden. Bijvoorbeeld wanneer er vervoer nodig is of begeleiding van een groepje kinderen bij een uitstapje.
Samen met de leerkracht zorgt deze ouder voor een zo goed mogelijke communicatie tussen alle ouders en de leerkracht uit de betreffende groep wanneer er ouderhulp gewenst is.
Ook verzorgt de klassenouder het klassencadeau tijdens de dag dat de verjaardag van de leerkracht(en) gevierd wordt. Een gedetailleerde omschrijving van deze taak kan opgevraagd worden bij het secretariaat van de ouderraad.

Klassenouders schooljaar 2018-2019
Groep 1/2A     Janie Bierens (moeder van Suus)
                         Janneke van Leeuwen (moeder van Joy)
Groep 1/2B     Esther van der Tak (moeder van Tijn, Matz en Pien)
                          Susanne Slenders (moeder van Mette en Onna) 
Groep 3/4        Neeltje Dams (moeder van Bram, Gijs en Lars)
                          Simone Arendse (moeder van Jens en Jelle)
Groep 5/6        Britt Meijs (moeder van Stevie)
Groep 7/8       Suzan van Diepen (moeder van Mats)