Bijzonder goed!

Vergaderdocumenten MR

Op deze pagina vindt u de vergaderdocumenten van de MR van BS De Regenboog. Wij proberen uiterlijk één week voor de vergadering de agenda online te zetten. De notulen van desbetreffende vergadering worden in de eerstvolgende vergadering besproken. Na vaststellen van de notulen, zal de agenda op deze pagina vervangen worden door de vastgestelde notulen.

Vergaderdata schooljaar 2020 - 2021

MR-vergadering 10-03-2020
Notulen

MR-vergadering 07-04-2020
Notulen

MR-vergadering 12-05-2020
Notulen

MR-vergadering 16-06-2020
Notulen

MR-vergadering 08-09-2020
Notulen

MR-vergadering 06-10-2020
Notulen

MR-vergadering 10-11-2020

Notulen

MR-vergadering 19-01-2021
Notulen

MR-vergadering 16-03-2021
Notulen

MR-vergadering 08-06-2021
Agenda