Bijzonder goed!

Vergaderdocumenten MR

Op deze pagina vindt u de vergaderdocumenten van de MR van BS De Regenboog. Wij proberen uiterlijk één week voor de vergadering de agenda online te zetten. De notulen van desbetreffende vergadering worden in de eerstvolgende vergadering besproken. Na vaststellen van de notulen, zal de agenda op deze pagina vervangen worden door de vastgestelde notulen.

Schooljaar 2019 - 2020

Notulen 10-03-2020
Notulen 07-04-2020

Notulen 12-05-2020
Notulen 16-06-2020

Schooljaar 2020-2021

Notulen 08-09-2020
Notulen 06-10-2020

Notulen 10-11-2020
Notulen 19-01-2021
Notulen 16-03-2021
Notulen 08-06-2021


Schooljaar 2021-2022
Notulen 21-09-2021