Groep 1/2

 

Groep 1/2A heet dit jaar 'De Super Aapjes'.
Groep 1/2B heet dit jaar 'Boom Shakalaka'.


Wat doen kleuters tijdens een schooldag?
 

Thematisch werken

In groep 1/2 werken we thematisch. Dat doen we vaak aan de hand van de projecten van Kleuteruniversiteit. De keuze voor projecten heeft te maken met de doelen waaraan we werken, gekeken naar de actuele ontwikkeling van de groep. Ook proberen we met de projecten aan te sluiten bij de belevingswereld en interesse van de kinderen en bij wat er speelt in de wereld om hen heen.
 

Speel- en werkles

Tijdens de speel- en werkles werken we met het digikeuzebord. Daarop kunnen de kinderen zelf kiezen welke activiteit of opdracht ze kiezen uit de mogelijkheden die wij als leerkracht hebben klaargezet. Ze kunnen hierbij hun eigen naamkaartje verschuiven naar een activiteit. Tijdens de speel- en werkles staat er een time-timer aan, zodat de kinderen zien hoe lang ze nog kunnen werken en spelen. Wanneer de kinderen zelfstandig bezig zijn, heeft de leerkracht de handen vrij om kinderen individueel of in een groepje te begeleiden.
 

Kringen

We zitten meerdere keren per dag in de kring. Tijdens de verschillende kringmomenten wisselen allerlei activiteiten elkaar af. Denk aan taal- en rekenactiviteiten, maar ook Engels, het bespreken van regels, het voorlezen van een boek of de uitleg van een activiteit, wordt in de kring besproken.De kring is ook een goed moment om te praten over gevoelens, liedjes te zingen of een spelletje te spelen.
 

Fruit eten en voorlezen

Iedere dag eten we fruit in de kring. Tijdens het fruit eten leest de leerkracht een verhaal voor.
 

Buitenspelen en gym

Eén keer in de week, op woensdagochtend, gaan we naar de speelzaal. In de speelzaal mogen onze kleuters bewegen, maar leren ze ook technieken zoals gooien, vangen of de koprol. In de speelzaal hanteren we een gevarieerd programma. Soms een gymles uit het project, soms een spelles of een klim- en klauterles.
Tijdens het buitenspelen is bewegen ook erg belangrijk. Alle kleuters spelen twee keer per dag tegelijkertijd buiten.
 

Lunch

Tijdens de lunchpauze eten we de boterhammen aan tafel op, gezellig met vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar. Daarna kijken we nog een filmpje. Na het eten gaan we buiten spelen.
 

100 dagen rekenproject

Het 100 dagen rekenproject is erop gericht om kinderen inzicht te geven in het tientallig systeem. Iedere dag wordt een rietje in een beker gezet, 100 dagen lang. Na tien dagen worden de rietjes aan elkaar gemaakt en gaat het in de beker van de tientallen. Bij elk tiental hebben we een klein feestje in de klas.
 

Alfabet

We bieden spelenderwijs letters aan door. Dat doen we onder andere door de inzet van het project 'Alfabet'. Dit project hoort bij het gelijknamige boek van Charlotte Dematons. Op vrijdag wordt de lettertas aan een van de kinderen mee naar huis gegeven. Thuis wordt door het kind met behulp van de ouders gezocht naar voorwerpen die beginnen met de letter uit de lettertas. Deze dingen mag het kind vervolgens in de klas laten zien. We oefenen de letter, praten erover en vullen de les aan met een activiteit passend bij de letter.
 

Breinhelden

We werken op school, en dus ook in groep 1/2, met de methode ‘Breinhelden’. Deze methode helpt onze leerlingen bij het aanleren van executieve functies, passend bij de leeftijdsgroep. In de methode staan twee breinhelden centraal: Effi en Furon. Deze helden keren elke keer weer terug bij de activiteiten die we met de kinderen in de klas doen. De activiteiten zijn gebaseerd op de breinkrachten (executieve functies) die van belang zijn bij het leren en ontwikkelen. Iedere breinkracht wordt ondersteund door een eigen symbool en bijpassend gebaar.
 

Raadsel van de week (Grey of the day)

De kleuters krijgen om de week op woensdag een klein briefje mee met daarop een raadsel. Het is de bedoeling dat ouders thuis met het kind in gesprek gaan over dit raadsel. De volgende dag wordt er in de klas een minilesje gegeven over het onderwerp en wordt het antwoord op het raadsel besproken.