Groep 7/8

Groep 7/8 heet dit jaar 'De Smileys'.

 

Leerproces

In groep 7/8 vinden we het belangrijk dat leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid voelen/ervaren voor hun eigen leerproces. Centraal in de klas hangt het databord, waarop leerlingen zelfstandig de voortgang van doelen bijhouden. Aan doelen wordt individueel of op groepsniveau gewerkt. Leerlingen kunnen ook eigen doelen stellen. Ze schrijven zich zelf in voor extra instructies tijdens de weektaakmomenten. Op deze manier zijn leerlingen mede-eigenaar van hun eigen ontwikkeling en weten ze goed waar ze staan.
 

Executieve functies

Ook in groep 7/8 werken we met de methode Breinhelden. De breinhelden Effi en Furon verdwijnen naar de achtergrond en de executieve functies worden steeds meer gekoppeld aan het dagelijks leven van de kinderen. We voeren gesprekken over executieve functies en oefenen de vaardigheden tijdens verschillende activiteiten. Deze activiteiten staan soms gepland in het rooster, maar wanneer nodig maken we er ook tussendoor tijd voor.
 

Plannen en organiseren

In groep 7/8 is speciale aandacht voor de executieve functies rondom 'plannen en organiseren', aangezien dit belangrijke vaardigheden zijn voor de overstap naar de middelbare school. De kinderen in groep 7/8 starten de week met het inplannen van hun weektaak. Hierbij letten ze goed op de combinatie van gemakkelijke en moeilijke taken en de duur van een taak. Ook is er ruimte om eigen taken in te plannen, voor zelfgekozen doelen.
Groep 7 krijgt twee keer per week huiswerk. Groep 8 krijgt vanaf de herfstvakantie drie keer per week huiswerk. Het huiswerk is meestal gericht op maakwerk, zoals rekenen en spelling. Dit kan afgewisseld worden met leerwerk, voor bijvoorbeeld de zaakvakken. 
 

Werkhouding

Naast 'plannen en organiseren' is in groep 7/8 ook veel aandacht voor de werkhouding. We staan regelmatig stil bij een goede werkhouding en we praten over welke keuzes je hierin kunt maken. We maken hierbij gebruik van 'De Leerkuil'. De leerkuil laat kinderen zien door welke fases zij gaan wanneer ze iets nieuws leren. We praten samen over wat kinderen nodig hebben om op een prettige manier naar de volgende fase te kunnen.
 

Digitale geletterdheid

ICT en digitale media worden in onze maatschappij steeds belangrijker. De vaardigheden die hierbij horen, vallen onder 'digitale geletterdheid'. In groep 7/8 besteden we hieraan veel aandacht. Onze chromebooks worden niet alleen gebruikt om lesstof te verwerken, maar ook om te leren om deze op een goede manier te gebruiken. Groep 7 leert om te werken in de Google Workspace en groep 8 volgt een typecursus. Tijdens de week van de mediawijsheid leren de leerlingen op verantwoorde wijze om te gaan met digitale media.
 

Sfeerbeheer

In groep 7/8 vinden we de sfeer in de groep heel belangrijk. Bij ons mag iedereen zichzelf zijn en worden alle kinderen en meningen gerespecteerd. Daarom sluiten we iedere week af met 'Sfeerbeheer'. Tijdens sfeerbeheer praten we over de sfeer in de groep en evalueren we de afgelopen week. We delen complimenten uit aan iedereen die deze week een positieve bijdrage heeft geleverd aan de sfeer en we formuleren samen een afspraak van de week. Daar hebben we de volgende week iets meer aandacht voor. Tijdens sfeerbeheer leren de kinderen in groep 7/8 dat ze samen verantwoordelijk zijn voor de sfeer in de groep en dat iedereen zijn steentje bijdraagt.
 

De middelbare school

Aan het eind van groep 7 krijgen alle leerlingen een voorlopig advies. Halverwege groep 8 wordt dit omgezet in een definitief advies. Na groep 8 maken onze leerlingen de overstap naar de middelbare school. Voor de meeste leerlingen is dat een spannend proces en daarom besteden we er in de klas aandacht aan. We praten veel over 'de middelbare' en we bezoeken speciale kennismakingsdagen die door middelbare scholen worden georganiseerd.