Visie en missie

Op BS De Regenboog zorgen we ervoor dat alle kinderen met een zo stevig mogelijke basis de volgende stap kunnen maken in hun ontwikkeling.
 

Een stabiele basis op vijf pijlers

Wat u van elke school mag verwachten, vindt u ook op De Regenboog. Onze vijf pijlers vormen de stabiele basis voor een omgeving waarbinnen onze leerlingen kunnen excelleren.
 • Een veilig en vertrouwd klimaat is nodig om te komen tot ontwikkeling. Onze school draagt zorg voor een veilige en prettige leeromgeving. Dit zien we elke dag weer: onze leerlingen komen met plezier naar school!
 • Wij bieden een breed en rijk aanbod, passend bij de huidige eisen van de maatschappij. U vindt, naast een gedegen en hoogstaand basisaanbod, veel verrijkende activiteiten, zoals cultuureducatie en onderwijs in projecten.
 • Wij vinden het belangrijk dat elk individueel kind kan en mag ontwikkelen op het eigen niveau zonder de basis uit het oog te verliezen. Onze leerkrachten streven er na om elke leerling van onze school te bieden wat hij of zij nodig heeft.
 • Wij vinden het belangrijk dat wij de intrinsieke motivatie van kinderen zo veel mogelijk stimuleren. Kinderen leren het meest wanneer ze er plezier in hebben en gemotiveerd zijn.
 • De mogelijkheden en talenten van kinderen zo veel als mogelijk aanspreken en ontwikkelen: ‘Eruit halen wat erin zit!’


De Regenboog, bijzonder goed onderwijs!

Kiest u voor De Regenboog, dan kiest u voor een gedegen voorbereiding op de toekomst van uw kind. Wat precies maakt ons ‘Bijzonder goed’?

Ondernemerschap 
 • Onze leerlingen blinken uit in zelfstandigheid, kunnen zich uitstekend presenteren, hebben lef en een ondernemende houding.
 • Onze leerlingen hebben zelfvertrouwen, want zij kennen en benutten hun talenten én zij werken samen vanuit respect.
Voorbereiden op de maatschappij van morgen
 • Zelfkennis in relatie met de wereld om je heen is cruciaal voor de toekomst. Onze leerlingen leren door middel van actuele onderwerpen en projecten over hun eigen mogelijkheden, sterktes en valkuilen. Ze leren samenwerken en problemen oplossen, zodat ze goed zijn voorbereid op de wereld van morgen.
 • Respect is bij ons geen leeg begrip, maar het is zichtbaar in ons gedrag: Open, eerlijk, behulpzaam en confronterend waar het nodig is. Dit is het gedrag waar onze samenleving anno 2022 en in de toekomst om vraagt.
 • Onze leerlingen vinden hun weg in de informatiemaatschappij: Zij gaan op een effectieve, gezonde en veilige manier om met de moderne media. Zij leren dat deze media een middel zijn en geen doel.
Uitstekende resultaten met hoofd, hart en handen
 • Leerkrachten en directie zijn trots op hun leerlingen en hun school en gaan alleen voor het allerbeste: ‘presteren met plezier’ is ons motto.
 • Wij zijn aanspreekbaar op de resultaten van ons onderwijs: resultaten met het hoofd, hart en de handen. Graag verantwoorden we ons voor deze resultaten, op papier en in gesprek.
 • Onze leerlingen leren, creëren en inspireren met behulp van ons goed doordachte programma voor cultuureducatie en beeldende vorming.
Een optimale ontwikkeling voor elk kind
 • Onze professionals zijn in staat om elke leerling te bieden waar hij of zij behoefte aan heeft. Door ons rijke en brede aanbod hebben we voor iedereen een passend aanbod: voor onze meer- en hoogbegaafde leerlingen, onze leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij bijvoorbeeld lezen of rekenen en onze leerlingen die een ander steuntje in de rug nodig hebben. Kinderen die wat extra’s nodig hebben, floreren op onze school.
Samen rondom het kind
 • Ouders zijn partners met wie het fijn en (l)eerzaam is om samen te werken. Ouders denken op vele fronten mee en zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling op school van onze leerlingen.