Groep 3/4

Groep 3/4A heet dit jaar 'De vrolijke vogels'.
Groep 3/4B heet dit jaar 'De (w)onderzoekers'.

 

Overgang naar groep 3

Groep 3 komt van de kleuters. De kinderen krijgen nu een vast plekje aan een tafel. Dat is even wennen. Vanuit de kleuters nemen we enkele dingen mee. We zitten elke dag in de kring en laten de kinderen spelenderwijs leren. Leren spelen met elkaar en bouwen is leerzaam en vinden de kinderen nog ontzettend leuk in beide groepen. We plannen elke week een ontspanningsmoment waarin kinderen spellen spelen met elkaar en aan de slag gaan met constructiemateriaal.  
 

Planning

De dagplanning breiden we in groep 3/4 uit met een maandplanning. Groep 3 mag het eerste half jaar langer naar buiten dan groep 4. Groep 3 heeft zo nog contact met de kleuters, wat een soepele overgang bewerkstelligt.  
Wanneer groep 3 buiten is, heeft de juf een speciaal moment voor groep 4.  
 

Samen leren

Groep 4 is al goed gewend aan het dagritme en is ontzettend behulpzaam voor groep 3. In een combinatiegroep worden kinderen van groep 3 mede hierdoor snel zelfstandig. We leren van en met elkaar. Niet alleen aan de zelfstandigheid, maar ook aan het samenwerken wordt gewerkt. Iedereen levert een eigen bijdrage in de groep. De kinderen moeten zich prettig voelen in de groep en zich durven te uiten. We gaan daarom ook in groep 3/4 verder met Breinhelden (executieve functies en groepsbinding) in spelvorm en verhalen. 
 

Weektaak

Bij de executieve functies horen ook leren plannen en keuzes maken. De kinderen krijgen naast de dagtaken ook weektaken, afgestemd op het eigen niveau. Zo kan de leerkracht kiezen voor herhaling of juist meer uitdagend werk. In groep 3 starten we met de weektaak met behulp van plaatjes en het afstrepen van gemaakte werkjes. In groep 4 plannen de kinderen de taken per dag in.  
 

Communicatie

Als ouder wordt u elke maand op de hoogte gebracht van de doelen waar we in de klas mee bezig zijn. Via de app Klasbord kan u foto’s bekijken van activiteiten in de groep 
 

In de klas

In groep 3/4 is veel aandacht voor het leren lezen. Groep 3 werkt aan de hand van Veilig Leren Lezen. Dit wordt halverwege het schooljaar uitgebreid met Staal Spelling. Deze methode wordt in groep 3 t/m 8 gebruikt.
In groep 3 hebben we naast het vak schrijven ook ‘creatief’ schrijven. Tijdens deze lessen doen we oefeningen voor de fijne motoriek. Denk aan schrijven met verschillende materialen zoals stoepkrijt, scheerschuim en zand, maar ook versjes met bijpassende bewegingen. 
De kinderen houden in groep 3/4 een leeskring en spreekbeurt. De kinderen leren hiermee voorbereiden, voor de klas staan en presenteren. 
Groep 4 leert de tafeltjes. In het begin is het belangrijk dat de kinderen begrijpen wat de tafels inhouden. Hierna is er aandacht voor automatiseren. 
 

Goed om te weten, vanaf groep 3...

... gaan we drie dagen op kamp aan de start van het schooljaar.
... sluiten we aan bij de groepsdoorbrekende keuzeateliers.
... hebben we gymlessen in de grote gymzaal. Eén keer per week door onze vakleerkracht en één keer per week door de eigen leerkracht.
... hebben we op vrijdag een lange dag.