Ouderraad

Wat doet de OR?

De leden van de Ouderraad organiseren, samen met de teamleden van school, de activiteiten voor alle kinderen. Vol enthousiasme en creativiteit denken we na over de invulling van activiteiten zoals de Sinterklaasviering, Kerst, Carnavalsviering, Paasviering, De Leuke Dag, Koningsspelen, enzovoorts. Mocht u leuke ideeën hebben, dan kunt u dat uiteraard aan ons laten weten via het OR mailadres: orbsderegenboog@rbobdekempen.nl. Eén keer per jaar, meestal in oktober of november, organiseert de OR (in samenspraak met de MR) een jaarvergadering. Tijdens deze vergadering wordt het financieel jaaroverzicht gepresenteerd. Tevens wordt er jaarlijks een kascommissie gevormd die een controle op de volledige boekhouding uitvoert namens alle ouders.

Zo'n 7 keer per jaar komt de OR samen om alle activiteiten voor te bereiden en na afloop te evalueren. Natuurlijk horen wij als ouders ook wat er leeft op het schoolplein en indien wenselijk, brengen wij ook aandachtspunten en zorgen van andere ouders onder de aandacht. Wij zorgen er vervolgens voor dat deze onderwerpen ook bij de MR terecht komen ter bespreking en eventuele besluitvorming. Alle OR-vergaderingen zijn openbaar en u bent als toehoorder dan ook van harte welkom. Eventuele aandachtspunten kunt u natuurlijk ook altijd mailen naar bovengenoemd mailadres. We brengen uw punt dan (eventueel anoniem) ter sprake in de vergadering. Natuurlijk mag u ons ook altijd persoonlijk aanspreken.


Wie zitten in de OR?

Het dagelijks bestuur van de Ouderraad bestaat voor schooljaar 2023-2024 uit de volgende personen:
 
Voorzitter Esther van der Tak (moeder van Pien en Matz)
Secretaris Neeltje Dams (moeder van Lars en Gijs)
Penningmeester Elian Wouters (moeder van Menno)