Groep 5/6

Groep 5/6A heet dit jaar 'De Brainkids'.

Groep 5/6B heet dit jaar 'De Tosti's'.

 
Groep 5/6 vormt de middenbouw van BS De Regenboog. De kinderen in groep 5 krijgen te maken met veel nieuwe dingen, de kinderen in groep 6 worden steeds zelfstandiger. We vertellen u graag het een en ander over hoe wij werken in onze klas.
 

Werkvormen en leerproces 

Tijdens het werken in de klas hanteren wij verschillende werkvormen. Dit kan groep overstijgend werken zijn (samenwerken met kinderen uit zowel groep 5 als groep 6), maar ook bewegend leren, evalueren door middel van een quiz of activiteiten buiten op het schoolplein. Zodra het lekker weer is vinden wij het heel fijn om buiten te werken of te lezen! 

Bij het verwerken van de instructie staat het leerproces van de kinderen centraal en proberen wij de kinderen zoveel mogelijk eigenaar te maken van hun eigen leerproces. Zo bedenken de kinderen hun eigen (extra) leerdoelen en geven ze aan hoe ze deze doelen willen bereiken en wat daarvoor nodig is. De manier waarop we aan doelen werken is minstens zo belangrijk als het resultaat! 
 

Weektaak en huiswerk 

De kinderen in groep 5/6 mogen ook zelf een deel van het werk van die week inplannen: de weektaak. Zo leren ze onder andere prioriteiten stellen en inschatten hoeveel tijd ze voor een taak nodig hebben. Aan het einde van de week evalueren we hoe het is gegaan: wat ging er al goed en wat kan er beter (en waarom). 

Groep 5/6 krijgt vanaf de herfstvakantie elke week huiswerk. Voor de kinderen van groep 5 is dit nieuw. Het huiswerk is meestal ‘maakwerk’ (bijvoorbeeld een werkblad rekenen of spelling), maar soms is het ‘leerwerk’ voor een toets van een van de zaakvakken. Zo leren de kinderen langzaam wennen aan het maken van huiswerk en het inplannen hiervan. 
 

Digitale middelen 

We gebruiken naast leer-, werkboeken en schriftjes ook veel onze Chromebook (een soort laptop). Elk kind heeft zijn eigen Chromebook. Die gebruiken we bijvoorbeeld om extra te oefenen met de lefsstof van die week voor rekenen, taal en spelling of om de weektaak (digitaal) in te plannen. Extra leuk is om onze Chromebooks in te zetten bij een quiz bij een les Rekenen of Spelling! 
 

Sfeer in de klas & respect voor elkaar 

Wij vinden het erg belangrijk dat de sfeer in onze klas fijn is, zodat iedereen zich prettig voelt en op zijn of haar gemak is. We besteden veel aandacht aan het respectvol met elkaar omgaan, het accepteren en omarmen (en gebruik maken van) verschillen tussen elkaar. Samen kunnen we alles! 
 

Executieve functies 

Regelmatig besteden we aandacht aan executieve functies die wij (volgens de methode Breinhelden) Breinkrachten noemen. We helpen de kinderen hun Breinkrachten te ontwikkelen zodat de kinderen beter tot leren komen, zelfstandiger worden en hun emoties op een fijne manier kunnen tonen.  
 

Zaakvakken 

Waar in groep 4 de kinderen wereldoriëntatie aangeboden werd als 'oriëntatie op jezelf' met uitstapjes naar aardrijkskundige en geschiedkundige aspecten, krijgt groep 5 de zaakvakken Aardrijkskunde, Natuur & Techniek en Geschiedenis apart aangeboden. Naast de vakken die we aanbieden volgens methoden die in de schoolgids beschreven staan, besteden we veel aandacht aan de actualiteit.  Zo kijken we het Jeugdjournaal, bespreken we belangrijke gebeurtenissen op wereld-, nationaal en regionaal niveau en volgen we (sport)evenementen. Dit alles draagt bij aan het verbreden van de kijk op de wereld van de kinderen. Belangrijk vinden wij hierbij het vormen van een mening en deze ook kunnen uitleggen.  
 

Presenteren 

In groep 5/6 geven alle kinderen per schooljaar een drietal ‘presentaties’: een Leeskring, een Nieuwskring en een Spreekbeurt. De kinderen leren op deze manier onder andere om zelf gezochte informatie te verwerken tot een beknopt verhaal, waarna ze dit mogen vertellen aan de groep. De kinderen voorzien elkaar van feedback. Het is namelijk veel waardevoller om tops en tips van je medeleerlingen te krijgen en elkaar zo te helpen en steunen! 
 

Kunst en cultuur 

Er is in groep 5/6 ook veel aandacht voor kunst en cultuur. Hiermee proberen we de creatieve talenten van de kinderen te stimuleren, ze de waarde van kunst te leren begrijpen en ze hiervan te laten genieten. We maken jaarlijks een uitstapje naar een museum én we krijgen elk schooljaar een reeks muzieklessen van Art4U. 
 

Sinterklaas 

De kinderen van groep 5/6 mogen met de Sinterklaasviering meedoen met lootjes trekken: we knutselen dan voor elkaar een surprise met een gedichtje. Voor groep 5 is dit de eerste keer.