Oudertevredenheidspeiling

De oudertevredenheidspeiling (OTP) wordt iedere vier jaar afgenomen onder alle ouders met één of meerdere kinderen op BS De Regenboog. Door middel van dit onderzoek kan de school kijken hoe tevreden ouders zijn over de school en waar mogelijk ontwikkelpunten liggen.

De laatste oudertevredenheidspeiling heeft plaatsgevonden in december 2020. U kunt de resultaten hier inzien.