Oudertevredenheidspeiling

De oudertevredenheidspeiling (OTP) wordt iedere twee jaar afgenomen onder alle ouders met één of meerdere kinderen op BS De Regenboog. Door middel van dit onderzoek kan de school kijken hoe tevreden ouders zijn over de school en waar mogelijk ontwikkelpunten liggen.

De laatste oudertevredenheidspeiling heeft plaatsgevonden in januari 2023. U kunt de resultaten hier inzien.