Voor- en naschoolse opvang

Ieder schoolbestuur heeft de verplichting zorg te dragen voor Buitenschoolse Opvang. Ons bestuur heeft hiervoor een contract afgesloten met Nummereen voor De Regenboog. ‘Clup Hasta La Pasta’ is de BSO afdeling van Nummereen.
Nummereen Kinderopvang biedt op verschillende locaties in De Kempen en Veldhoven dagopvang (0-4 jr), buitenschoolse opvang (4-13 jr) en het peuterprogramma. Ook coördineert Nummereen Kinderopvang het overblijven op diverse basisscholen genaamd TSO De Kempen én verzorgt zij professionele kinderopvang aan huis onder de noemer ‘Bij u Thuis’.
 
Nummereen Kinderopvang verzorgt voor onze school op maandag, dinsdag en donderdag buitenschoolse opvang (BSO) in het gebouw van De Zonnesteen, genaamd de Clup. De Clup is 52 weken per jaar geopend. Dus ook tijdens schoolvakanties en op studiedagen. De kinderen voor de BSO worden in De Regenboog opgehaald en lopen onder begeleiding naar de Zonnesteen. Dat gebouw zit vast aan onze school. Elke dag na school zijn er activiteiten voor de kinderen gebaseerd op de pijlers cultuur, natuur, sport en techniek. Maar natuurlijk is er ook volop ruimte om lekker vrij te spelen! Tijdens schoolvakanties zijn er uitgebreide vakantieprogramma’s, met een divers activiteitenaanbod en leuke uitstapjes. Meer informatie leest u op www.nummereen.com. Ook is hier het digitale inschrijfformulier voor de BSO te vinden.